Hallo wereld! 

Welkom bij SKKI

Een kleine, betrokken stichting die specifieke initiatieven en organisaties in Indonesië ondersteunt.

Over

Samen voor een betere toekomst

Welkom op de site van Stichting Kansen voor Kinderen Indonesië! Zoals de naam al aangeeft zetten wij ons in om de leef- en leeromstandigheden van kansarme kinderen in Indonesië te verbeteren. Wij zijn een kleine, betrokken stichting die specifieke initiatieven en organisaties in Indonesië ondersteunt, namelijk de kindertehuizen Wikrama Putra in Semarang en Diaconia inBawen, Centraal-Java. De gelden die we vanuit de verschillende fondsen verzamelen worden voor 100% ingezet voor onze activiteiten in de beide kindertehuizen.

Het werk van SKKI

Samen werken aan positieve verandering

We willen de leefomstandigheden van de kinderen verbeteren en hun kansen op een betere toekomst vergroten. Dit laatste doen we door het ondersteunen van beroepsopleidingen en universitaire studies.

Het werk van de SKKI

De Stichting Kansen voor Kinderen Indonesië werd in 1985 opgericht door de Rotary Club Hilversum-West voor de ondersteuning van kindertehuis Wikrama Putra in Semarang in Indonesië. In dit kindertehuis is gestart met het verbeteren van de leefomstandigheden, zoals schoon water, nieuwe toiletten en het herstel van de daken. Een volgende stap was een aantal educatieve maatregelen. In samenwerking met de lokale mensen is een groot leesproject gerealiseerd met als resultaat 100 kleine bibliotheekjes. Deze werden gevestigd in scholen, bij particulieren en in achterstandswijken in diverse steden in Indonesië. In deze tijd kwam ook het tweede kindertehuis, Diakonia, in beeld.

 

In de jaren daarna is in samenwerking met de mensen van Wikrama Putra een peuterspeelzaal gecreëerd. In de jaren 2015 – 2020 hebben vele Nederlandse stagiaires hier mooi werk verricht. Het doel was met spel, ontwikkelingsmateriaal en gerichte aandacht de kansen van de kleuters in het onderwijs te verbeteren. Corona heeft hier een vroegtijdig einde aan gemaakt.

De doelstelling van de SKKI

De SKKI is een kleine, betrokken stichting die specifieke initiatieven en organisaties in Indonesië ondersteunt, namelijk het kindertehuis Wikrama Putra in Semarang en het kindertehuis Diakonia in Bawen. Beide kindertehuizen zijn gelegen in Centraal-Java.


Als doelstellingen gelden het verbeteren van de leefomstandigheden van de kinderen in de kindertehuizen en het vergroten van hun kansen op een betere toekomst. Dit laatste doen we door het ondersteunen van kortdurende beroepsopleidingen en meerjarige universitaire studies voor een groep jongeren die hiervoor in aanmerking komt.


De kindertehuizen zijn in grote mate afhankelijk van giften. De overheid verleent ondersteuning in de vorm van voedsel (rijst en noedels). Deze wijze van ‘financiering’ zorgt vaak voor een ongewisse toekomst. Het is voor de kindertehuizen vrijwel onmogelijk een (financiële) planning te maken van meer dan 2-3 maanden.


De SKKI wil voor de ondersteuning van de jongeren een constante partner zijn, met de nadruk op het behalen van de doelstellingen. De wijze waarop kan mede afhankelijk zijn van de situaties in de kindertehuizen.


Wat we doen

Samen maken we verschil

Educatieve ondersteuning

In het ondersteunen van onderwijskansen voor de jongeren van de kindertehuizen onderscheiden we twee sporen. Kortlopende beroepsopleidingen, die aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkten meerjarige opleidingen voor aan aantal jongeren die hier gemotiveerd en getalenteerd zijn. Inmiddels hebben we een aantal ervaringen. Deze tonen aan dat het om meer gaat dan het behalen van het diploma. De ‘afgestudeerde’ jongeren blijken van groot belang te zijn voor hun sociale omgeving. Vaak met een voortrekkersrol bij sport, verenigingen en events. Wie deze opleidingen volgen wordt in nauw overleg besproken met de leiding van de kindertehuizen.

Wikrama Putra in Semarang

Kindertehuis Diakonia in Semarang

De SKKI ondersteunt het kindertehuis Wikrama Putra in Semarang al sinds 1985. Het katholieke tehuis biedt onderdak aan ongeveer 90 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De kinderen worden vaak door hun ouders aan het kindertehuis weggegeven. Redenen hiervoor zijn ongewenst zwanger, armoede of niet in staat zijn hun baby te verzorgen. Andere kinderen hebben hun ouders op jonge leeftijd verloren. Hierdoor varieert de groep van kinderen met ‘gedragsproblemen’, tot kinderen met leerachterstanden, mentale en fysieke beperkingen. In de afgelopen jaren hebben we echter ook gezien dat de meeste kinderen erg leergierig zijn en zich willen ontwikkelen. Het ondersteunen van kindertehuizen heeft een aantal kanten. Het gezegde twee stappen vooruit en weer één terug behoort tot de realiteit. Zo hebben de Covid jaren gezorgd voor het niet kunnen uitzenden van stagiairesvoor de kleuterondersteuning. Structurele projecten zijn lastig. Om die reden zetten we nu in op het vergroten van de onderwijskansen door het ondersteunen van kortlopende beroepsopleidingen. We zijn van plan in 2024 de eerste initiatieven te realiseren. 

Het tweede kindertehuis is Diakonia in Bawen. Dit kindertehuis ligt een uurtje rijden van Semarang. In Diakonia verblijven ca. 60 kinderen van allerlei leeftijden. Ook wordt hier de opvang verzorgd van een aantal gehandicapte volwassenen en ‘oma’s en opa’s die nergens anders terecht kunnen. Het kindertehuis wordt vanuit een heldere en betrokken visie geleid door mevrouw ‘Ibu’Elisabeth Heidi. In Diakonia wordt gestimuleerd dat kinderen elkaar helpen. Dit gebeurt ook door het creëren van ‘winkeltjes’, zoals een kapperszaak en een monteurszaak. Hier helpen jongeren die kunnen knippen of repareren anderen in hun oriëntatie op een vak. In Diakonia wordt ook veel aandacht gegeven aan zingen en muziek maken. De SKKI heeft dit kindertehuis tijdens de covid periode ondersteund door het faciliteren van het kopen van gezond voedsel en leveren van laptops voor online onderwijs. Op dit moment studeren zeven jongeren op kosten van de SKKI op een universiteit. Lees ook tekst ‘educatieve ondersteuning’.

Doe mee

Help mee bij SKKI!

Doe vrijwilligerswerk, doneer of kom in actie om bij te dragen aan de missie van SKKI en betrokken te raken bij het verbeteren van mensenlevens.

Mail voor meer informatie

info@peterklop.nl

Activiteiten

Ontdek onze verhalen

Lees inspirerende verhalen over onze impact en betrokkenheid bij de gemeenschap.

SKKI 2019

Nieuwe jeugdprojecten stimuleren creativiteit.

SKKI 2021

Belangrijke donaties voor lokale initiatieven.

SKKI 2023

Streven naar positieve impact voor jong en oud.

SKKI 2020

Bedankt aan alle vrijwilligers voor hun inzet.

SKKI 2022

Toekomstige fundraisers brengen gemeenschap samen.

SKKI 2024

Betrokkenheid, positieve verandering en een mooie toekomst

December '24 beschikbaar

Wie is SKKI?

Team SKKI

Harold Vreeman

Voorzitter

Peter den Uil

Penningmeester

Peter Klop

Secretaris

Inge Hummel

Bestuurslid

Liesbeth Kok-Timmer

Bestuurslid

Contact

Laat van je horen!

Schenken, vragen, opmerkingen of interesse in SKKI?

Aarzel niet om ons te bereiken. We staan klaar om naar je te luisteren.

RSIN: 808254480